Vi gjør oppmerksom på at informasjonen gitt i denne bloggen er ferskvare og således kan inneholde feil. Aksjoner som gjøres på grunnlag av denne er på eget ansvar. Telenor tar ikke ansvar for innhold gitt i eksterne lenker.

tirsdag 1. august 2017

Oppsummering av nyhetsbildet innen datasikkerhet for juli 2017

I juli hadde vi 64 alvorlige hendelser i forbindelse med vår tjeneste Sikkerhetsovervåking. Dette er en halvering fra juni, noe som er normalt i fellesferien. Antallet hendelser går ned når mange ansatte ikke er på jobb, siden mange av hendelsene krever en aktiv handling for å bli utløst.

Det var 416 bekreftede DDoS-angrep i juni. 111 av disse ble mitigert. Et gjennomsnittlig angrep var på 2.06 Gbps og varte i 29 minutter. Det største angrepet observert i denne perioden var på 26.7 Gbps og varte 8 minutter. Flere av våre betalende kunder ble utsatt for angrep denne måneden. Tallene for juli er veldig like til forrige måned, noe som viser at de som står bak DDoS-angrepene ikke tar ferie.

Sikkerhetsselskapet Senrio har oppdaget en ny svakhet som trolig gjør millioner av IoT-enheter sårbare for ekstern kjøring av ondsinnet kode. Svakheten har blitt gitt navnet "Devil's Ivy", og ble først oppdaget i web-kameraer fra Axis, men selve sårbarheten som utnyttes befinner seg i et underliggende open-source bibliotek i gSOAP. gSOAP er et utvikler-rammeverk som benyttes av utviklere for å bl.a. gi IoT-enheter internett-tilgang. Pga. den store utbredelsen av gSOAP antyder Senrio at flere titalls millioner IoT-enheter kan være påvirket av svakheten på en eller annen måte. Genivia, som står bak gSOAP, har nå patchet svakheten. Produsenten Axis har også fjernet sårbarheten fra 249 kamera-modeller vha. ny firmware.

Janus, som er kjent for å være personen bak den opprinnelige Petya-skadevaren (må ikke forveksles med det nylige NotPetya-skadevaren), har gjort master-nøkkelen tilgjengelig online. Dette betyr at ofre for angrepet nå kan dekryptere filene sine uten å betale løsepenger. Forskere fra Kaspersky Labs har bekreftet at dekrypteringsnøkkelen fungerer på filer kryptert av Petya-skadevaren, samt tidlige versjoner av GoldenEye-skadevaren.

Denne måneden har to store markedsplasser på det mørke nettet blitt lagt ned. Amerikanske myndigheter tok først ned AlphaBay. Etter denne hendelsen flyttet mange brukere til det konkurrerende markedet Hansa. Forsvarsdepartementet i USA meldte imidlertid at Hansa hadde vært operert av nederlandsk politi i flere uker, for å registrere brukere som kom fra AlphaBay for videre etterforskning. Det er nå få store markeder igjen på det mørke nettet og utbredt frykt blant brukerne. Det er uklart hvordan politiet har klart å spore opp markedene og bakmennene.

FBI og sikkerhetsdepartementet i USA har sendt ut en fellesrapport som opplyser om phishing-angrep rettet mot ansatte i atomkraftverkselskaper i USA, meldte nyhetsbyrået New York Times. Angrepene har holdt på siden mai, og har bestått av e-poster som inneholdt jobbsøknader knyttet til spesifikke stillinger innenfor atomkraftverkene.

Ofre for ransomware, eller løsepengevirus, har til sammen betalt ut over 25 millioner amerikanske dollar over de siste to årene, ifølge en studie gjennomført av forskere ved Google, Chainalaysis, UC San Diego og NYU Tandom School of Engineering. Funnene ble gjort ved å følge betalingene gjennom blockchain, og sammenligne dem med kjente transaksjoner. 95 prosent av pengene ble tatt ut via BTC-E, en markedsplass for Bitcoins som nå har blitt beslaglagt av amerikanske myndigheter.

Adobe kunngjorde denne måneden at de planlegger å legge ned Flash-teknologien, og vil fra og med 2020 ikke lenger utgi og distribuere oppdateringer til selskapets Flash Player. De oppfordrer alle til å migrere eksisterende Flash-innhold til andre åpne formater, som for eksempel HTML5, WebGL og WebAssembly.

President Putin har signert en ny lov som forbyr bruk av VPN-programvare, proxyer og andre teknikker for å skjule Internett-trafikk. Loven trer i kraft 1. november. Denne måneden fjernet også Apple VPN-apper fra App Store i Kina. Denne typen programvare kan brukes for å omgå sensuren i landet og har vært forbudt siden januar. Apple gir nå etter for den nye loven.

En hacker klarte å lure til seg rundt 7,4 millioner dollar i verdier i krypto-valutaen Ether, etter en Ethereum Initial Coin Offering (ICO). Angriperen tok kontroll over nettsiden til Coindash, som samlet inn penger til et prosjekt. Adressen hvor donasjonene skulle sendes til ble så endret, slik at donasjonene gikk til angriperens egen konto. Hackere utnyttet også denne måneden en svakhet i lommeboken Parity, brukt for å holde Ether. En svakhet rundt signaturer for å hente ut penger, gjorde at angripere klarte å stjele Ether til en verdi av 32 millioner dollar fra tre ICO-prosjekter.

Oppsummering av nyhetsbildet innen datasikkerhet for juni 2017

Denne måneden var det 112 alvorlige hendelser i forbindelse med vår tjeneste Sikkerhetsovervåking, en liten nedgang fra forrige måned. Hendelsene er typisk ansatte som blir lurt av phishing-sider, forskjellige typer uønsket programvare og også en del trojanere som f.eks. kan stjele bankopplysninger.

Det var 434 bekreftede DDoS-angrep i juni. 132 av disse ble mitigert. Et gjennomsnittlig angrep var på 2.38 Gbps og varte i 45 minutter. Det største angrepet observert i denne perioden var på 26.3 Gbps og varte 33 minutter. Flere av våre betalende kunder ble utsatt for angrep denne måneden.

Tirsdag 27. juni var det et større utbrudd av malware som rammet mange organisasjoner internasjonalt. Det dreide seg om en variant av løsepengeviruset Petya, og alle trodde også at dette var et løsepengevirus. Den initielle infeksjonsvektoren var en infisert oppdateringsmekanisme til den ukrainske programvaren M. E. Doc, som benyttes for å sende inn finansiell informasjon til myndighetene for skatteberegning. Når viruset først var på innsiden av nettverket, benyttet det seg av flere metoder for videre intern spredning. Det samlet inn brukernavn og passord fra minnet og benyttet vanlige Windows-verktøy for å fjernkjøre kommandoer. Petya-varianten benytter også svakheten Eternal Blue, den samme som ble benyttet av WannaCry-ormen. Infeksjonene startet i Ukraina, men spredde seg fort via interne nettverk i større internasjonale konsern. NorCERT meldte at et mindre antall bedrifter i Norge ble rammet, alle med internasjonale forbindelser.

To dager etter angrepet ble det klart at løsepengeviruset i virkeligheten var en såkalt “wiper”, altså programvare laget for å sabotere PCer ved å slette dataene. Malwaren oppgir en kode til brukeren, som skal sendes inn til bakmennene for å få dekryptert dataene. Koden viste seg imidlertid å være en tilfeldig rekke med tall og bokstaver. Målsettingen med angrepet var altså å gjøre størst mulig skade, ikke å tjene penger. Mange mistenker Russland for å stå bak også dette angrepet.

En underleverandør av Pentagon, Booz Allen, la 28 GB med data åpent tilgjengelig på Amazons skylagringstjenesten S3. I disse dataene var det større mengder med sensitiv informasjon, private SSH-nøkler og passord til flere statlige systemer i USA. Det er et utbredt problem at filer lagres åpent på skytjenester som Amazon S3 og Microsoft Azure. Brukerne er ofte ikke klar over at det ikke kreves autentisering for å få tilgang til filene.

Russland gjennomførte cyberangrep mot amerikansk leverandør av valgprogramvare og sendte spear-phishing e-post til mer enn 100 lokale valgtjenestemenn kun dager før forrige presidentvalg. Dette avsløres i en lekket rapport fra NSA, publisert av The Intercept. Personen som lekket NSA-rapporten, ble senere arrestert etter å ha sendt dokumentet til The Intercept. NSA fant ut at seks personer hadde skrevet ut dokumentet, og den arresterte var én av disse. The Intercept har heller ikke fjernet vannmerkene (gule prikker) i dokumentet. Ved hjelp av disse vannmerkene kan produsent av skriver, serienummer og dato for utskrift avsløres.

Sikkerhetsselskapet ESET og Dragos ga ut en detaljert analyse av skadevaren som tok ned deler av strømnettet i Ukraina i desember 2016. Aktørene plasserer skadevaren Industroyer/Crash Override i samme kategori som Stuxnet, siden den er det andre tilfellet av skadevare som er oppdaget, der målet er å forstyrre fysiske installasjoner. Skadevaren kan blant annet kommunisere med industrielle styringssystemer for kraftforsyning og slette harddisker.

I August 2016 mottok daværende president Barack Obama en beskjed fra CIA om at Russlands president, Vladimir Putin, var direkte involvert i en kampanje for å forstyrre USAs presidentvalg. Da det ble klart at Donald Trump vant presidentvalget, beordret Obama en grundig gjennomgang av Russlands faktiske innflytelse over USAs valgsystem, helt tilbake til 2008. Videre ble malware gjemt i viktige deler av Russlands nettverk som gjør det mulig for USA å forstyrre viktige Russiske systemer.

Firmaer som Cisco, IBM og SAP gjør kildekoden sin tilgjengelig for inspeksjon i Russland. Gjennomgangen blir gjort av russerne for å sjekke om det finnes bakdører eller feil i programvaren. Sikkerhetseksperter er bekymret for at inspeksjonene kan brukes til å finne feil i produktene som kan utnyttes i data-angrep.

onsdag 7. juni 2017

Oppsummering av nyhetsbildet innen datasikkerhet for mai 2017

I mai tok antallet alvorlige hendelser registrert via tjenesten Sikkerhetsovervåking seg kraftig opp igjen. Vi registrerte 120 hendelser, nesten en dobling fra april.

Det var 802 bekreftede DDoS-angrep i mai. 108 av disse ble mitigert. Et gjennomsnittlig angrep var på 1.12 Gbps og varte i 24 minutter. Det største angrepet observert i denne perioden var på 12.3 Gbps og varte 19 minutter.

Et større antall offentlige institusjoner og firmaer ble rammet av ransomwaren kalt WannaCry som spredde seg over hele verden. I Storbritannia ble blant annet mange sykehus rammet. I Norge var spredningen heldigvis liten, og det ble kun meldt om et fåtall smittede maskiner. Malwaren spredde seg som en orm fra maskin til maskin ved hjelp av en svakhet i fildelingsprotokollen SMB. Eldre versjoner av Windows uten siste oppdateringer ble rammet. Svakheten som ble utnyttet i angrepet var en del av en større lekkasjer fra NSA og hadde det interne navnet Eternal Blue. Grupperingen Shadow Brokers har siden sommeren 2016 sluppet interne data, og denne svakheten ble sluppet 14. april. NSA har informert Microsoft på et tidligere tidspunkt, siden en patch for den ble sluppet allerede 14. mars.

Ransomwaren WannaCry er forholdsvis amatørmessig laget, og mangler blant annet muligheten for å spore betalinger på en skikkelig måte. Flere mistenker at Nord Korea står bak, mye på grunn av gjenbruk av kode fra tidligere angrep utført av Lazarus Group, som er satt i sammenheng med Nord Korea. Andre mener at det mest sannsynlig dreier seg om et angrep utført av mindre dyktige cyberkriminelle med et økonomisk motiv. Etter hvert ble det utviklet et verktøy som kan dekryptere rammede maskiner, dersom maskinen enda ikke har blitt omstartet.

Det franske partiet "En marche!", ledet av Emmanuel Macron, ble utsatt for et hackerangrep kort tid før presidentvalget. Data som ble stjålet i angrepet inneholder informasjon fra e-postkontoer til en rekke av partiets medlemmer. Opp mot 9GB med data skal ha blitt delt via nettstedet Pastebin. Spor etter angrepet tyder på at den russiske hackergrupperingen APT28 står bak angrepet. Dette er den samme gruppen som ble mistenkt for hacking mot det amerikanske valget, og mange mistenker russiske sikkerhetstjenester for å stå bak. Gruppen registrerte domener med navn relatert til det franske partiet i mars, deriblant onedrive-en-marche.fr og mail-en-marche.fr. Medlemmer av Macron sitt kampanjeteam brukte falske e-postkontoer fylt med falsk informasjon for å hindre hackerne som angrep dem like før valget. Dette ble gjort for å forsinke angriperne, som dermed måtte prøve å skille mellom ekte og falske brukere. Angrepet ser ikke ut til å ha hatt noen vesentlig innvirkning på valget.

En rekke CPU-brikkesett utgitt av Intel de siste 9 årene lider av en sårbarhet som kan gi angriper tilgang til konsoll utenfra mot den sårbare maskinen. Ettersom tilgangen skjer på hardware-nivå, kan det være mulig å installere skadevare som ikke kan oppdages av operativsystemet. Sårbarheten berører systemer der man har aktivert Active Management Technology (AMT), Standard Manageability (ISM) eller Small Business Technology (SBT). Intel har utgitt patcher som tetter sårbarhetene. Sårbarheten rammer spesielt servere, og angripere kan logge inn på disse uten å autentisere seg.

Samsung Galaxy S8 er den første flaggskip-telefonen som bruker biometrisk iris-verifikasjon for autentisering av brukere. I mai kom det fram at iris-skanneren i S8 enkelt kan bli lurt av et bilde av en person tatt med et digitalkamera med nattmodus. Det var hackere hos hos Chaos Computer Club (CCC) som kom med avsløringen. Samsung bruker iris for autentisering i deres betalingsløsning Samsung Pay og det er også ventet at iris-skanning kommer til å bli brukt til å aksessere mange andre systemer i nær fremtid, eks flyplasser, telefoner, IoT-enheter og betalingsløsninger. En talsmann fra CCC sier at den tradisjonelle PIN-koden fortsatt er sikrere.

tirsdag 9. mai 2017

Oppsummering av nyhetsbildet innen datasikkerhet for april 2017

April var en uvanlig stille måned når det gjelder tjenesten Sikkerhetsovervåking. Vi hadde kun 59 alvorlige hendelser, noe som var en nedgang fra 98 i mars. Det var heldigvis ingen kampanjer med større spredning av malware.

I april var det 452 bekreftede DDoS-angrep i våre nett, mot 984 i mars. Et gjennomsnittlig angrep var på 1.06 Gbps og varte i 25 minutter. Det største angrepet observert i denne perioden var på 12.5 Gbps og varte 15 minutter. Flere av våre kunder som abonnerer på DDoS-beskyttelse ble angrepet.

På langfredag i påsken offentliggjorde gruppen ShadowBrokers flere exploit-verktøy som opprinnelig stammer fra NSA. Sikkerhetsmiljøet trodde først at flere av svakhetene ville fungere mot fullt oppdaterte Windows-installasjoner, men det viste seg snart at Microsoft hadde patchet svakhetene tidligere. Noen ble adressert for flere år siden, andre så nylig som i mars. Den mest kritiske sårbarheten kunne kompromittere Windows-maskiner som var direkte eksponert mot Internett via tjenesten SMB. Etter hvert som hackere fikk tilgang til verktøyene, ble over 100.000 maskiner infisert av NSA-bakdøren DoublePulsar via denne svakheten. Også flere norske virksomheter ble rammet.

Googles Project Zero meldte på sin blogg at de hadde funnet en svakhet i Broadcoms WiFi-brikker som blir brukt i Nexus-telefoner, flaggskipene til Samsung og alle iPhoner siden iPhone 4, samt mange rutere. Svakheten utnytter TDSL-standarden, som brukes til å kommunisere med andre enheter innen WiFi-rekkevidde uten å involvere operativsystemet eller rutere. Dette kan potensielt føre til at angriperen kan kjøre vilkårlig kode på enheten, få økte privilegier og bruke dette til å angripe selve operativsystemet. Både Apple og Google lanserte patcher like etter at svakheten ble offentliggjort.

I en presentasjon på Kasperskys Security Analyst Summit demonstrerer Mark Dowd hvor vanskelig det er å utnytte svakheter i operativsystemer og applikasjoner for tiden. Moderne operativsystemer har innebygde teknologier for å motvirke korrupsjon av minneområder. Dette, kombinert med isolerte "sandkasser" i nettleserne, gjør at en ofte må må utnytte mange separate svakheter i kjeder. Dette kan være en av grunnene til at phishing-angrep, som utnytter brukeren i stedet for programvare, blir mer og mer populært.

PWC ga ut en rapport om den kinesisk-tilknyttede trusselaktøren APT10, også kjent som Red Apollo, menuPass Team eller Stone Panda. I rapporten fremgår det at aktøren gikk over fra Poison Ivy til PlugX som foretrukket verktøy etter FireEyes rapport om dem i 2013. Blant aktørens taktikker nevnes infiltrering av målets eksterne IT-leverandører. Japan fremheves som hovedmål, men også Norge nevnes som et interessant mål for aktøren.

Breakdev viste frem et prosjekt kalt Evilginx på sin nettside. Dette er en ny måte å lage phising-angrep på, som kan hente ut gyldige brukernavn, passord og tokens som angriperen kan bruke til å logge inn på offerets kontoer uten videre autentisering. Offeret blir sendt til en tilsynelatende ekte Google innloggings-side, logger inn på vanlig måte og blir deretter sendt videre uten å vite at all innloggingsinformasjon har blitt logget hos angriperen. I virkeligheten er det angriperen som får informasjonen først, men den blir så videresendt til Google i bakgrunnen.

Det amerikanske justisdepartementet kunngjorde i går hvilke tiltak de har gjort for å gjøre ende på det omfattende Kelihos botnettet. Botnettet har stått for utsendelse av millioner av e-poster forbundet med bedrageri, tyveri av kontolegitimasjon og spredning av ransomware. I hovedsak bestod tiltakene av å blokkere domener tilknyttet botnettet. Forespørsler mot domenene vil bli redirigert til servere der IP-adressen til kilden for forespørselen blir notert. Dette vil kunne føre til at infiserte maskiner blir oppdaget, og kan få riktig behandling.

onsdag 5. april 2017

Oppsummering av nyhetsbildet innen datasikkerhet for mars 2017

I mars håndterte vi 98 alvorlige hendelser i forbindelse med vår tjeneste Sikkerhetsovervåking. Dette var en nedgang fra 153 i februar. Nedgangen skyldes hovedsakelig at spredningen av ransomware/løsepengevirus roet seg ned utover i mars måned.

Det var 984 registrerte DDoS-angrep i vårt nett, mot 335 i februar. Et gjennomsnittlig angrep var på 634 Mbps og varte i 34 minutter. Månedens største angrep var på 10 Gbps og varte i 10 minutter. Den store oppgangen siden februar skyldes at angriperne har blitt flinkere til å utnytte åpne NTP-servere. Disse har blitt brukt til et stort antall mindre angrep.

Første mars publiserte Google Project Zero detaljer om en alvorlig og da upatchet sårbarhet i Internet Explorer 11 og Windows 10 Edge. Sårbarheten kunne utnyttes til å få kjørt vilkårlig kode fra eksternt hold. Google informerte Microsoft om problemet den 25/11-16, med beskjed om at de ville frigi informasjonen etter 90 dager, uavhengig av om svakheten var patchet eller ikke. Sammen med publiseringen følger en PoC-kode, der enkelte vitale deler var utelatt. Microsoft rakk ikke å patche svakhetene før 90 dager var gått, siden patche-tirsdagen i februar ble avlyst grunnet problemer.

28. februar gikk deler av Amazons S3 lagringstjeneste ned. Flere tusen nettsteder og andre tjenester var nede i fire timer. 3. mars forklarte Amazon at feilen skyldtes en tastefeil utført av en tekniker som gjorde at mange servere ble tatt ut av tjenesten.

Wikileaks presenterte i starten av mars en stor lekkasje fra CIA. Lekkasjen er navngitt "Vault7" og data skal slippes i flere omganger. Lekkasjen skal bestå av 8 761 dokumenter som omtaler CIAs metoder og verktøy i forbindelse med datainnbrudd. Det er rapportert om skadevare rettet mot et bredt spekter av produkter som Android, iOS og Windows. Lekkasjen inneholder ikke selve skadevaren, men bare omtale av den, metodikk, Wiki-sider, osv. Det er uvisst hvordan Wikileaks har fått tak i dataene.

Justisdepartementet i USA kunngjorde at de har koblet fire personer til hackingen av Yahoo tidlig i 2014. To offiserer fra russisk sikkerhetstjeneste er blant de anklagede. Over 500 millioner Yahoo-kontoer ble berørt i den omtalte hackingen. Informasjonen som ble hentet ut ble blant annet brukt til å oppnå uautorisert tilgang til kontoer tilhørende russiske journalister, samt både russiske og amerikanske embetsmenn.

Deltakere på hacke-konkurransen Pwn2Own i Vancouver klarte å bryte ut av virtuell maskin i VMware Workstation og få kontroll over host-maskinen. Dette klarte de ved hjelp av en svakheter i Microsoft Edge og i Windows 10-kjernen som gjorde at de kunne simulere en hardware-feil, samt to svakheter i VMware. Alt ble initiert fra en nettside. Gruppen som utførte angrepet vant $105,000.

VG hadde i mars en interessant sak om "Operasjon Jackpot". Norsk politi spilte rollen som økonomidirektør for å lure bakmennene. Etterforskningen ledet til slutt til en razzia og flere arrestasjoner i Israel.

Den russiske statsborgeren Mark Vartanyan, kjent som hackeren Kolypto, erklærte seg skyldig i en amerikansk domstol for utvikling og deling av malwaren Citadel. Vartanyan ble arrestert i Norge og utlevert til USA i 2016. Citadel har som hensikt å stjele bankkonto-informasjon og det har blitt estimert at malwaren har svindlet mer enn fem millioner mennesker for totalt over en halv milliard dollar.

I begynnelsen av 2016 ble sentralbanken i Bangladesh angrepet og bakmenn klarte å stjele 81 millioner USD. Justisdepartementet i USA har nå beskyldt fire kinesiske statsborgere, som alle har tilknytninger til Nord-Korea, for å hjelpe til med tyveriet. Med dette mener USA at Nord-Korea står bak tyveriet, noe flere sikkerhetseksperter allerede har ment i lang tid.

Veldig mange smart-TV enheter er sårbare for angrep via falske TV-signaler. Disse kan leveres via luft, kabel eller IPTV. Tidligere kunne slike enheter være sårbare dersom man hadde fysisk tilgang, men nå viser det seg at angripere kan få tilgang gjennom TV-sendinger ved hjelp av HbbTV-standarden. I denne standarden ligger det en mulighet for å be nettleseren på TVen om å åpne en spesiell URL. Den innebygde nettleseren i en TV er ofte gammel og sårbar. En sikkerhetsforsker har klart å ta kontroll over TVer ved hjelp av svakheter i Flash og JavaScript.

 
>